Privacy verklaring

 

Venlo, 1 Juni 2022

 

Op deze pagina lees je de privacy verklaring van Holistisch praktijk Audrey, initiatief van Audrey van den Heuvel.

Hierin wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden.

Wij raden je aan de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Inleiding.

 

In verband met de leesbaarheid hebben wij ervoor gekozen om gebruik te maken van de `wij-vorm`.

Waar "wij" staat voor Holistisch praktijk Audrey, Audrey van den Heuvel.

Waar "jij" , "je" , "jou" of "jouw" wordt jij als klant of intelling bedoelt

 

Vragen?

 

Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met info@holistisch-praktijk-Audrey.nl

Ter bespoediging van de afhandeling, verzoeken wij je in de onderwerpsregel te zetten "Persoonsgegevens". Alvast bedankt.

 

Over ons:

 

Holistisch praktijk Audrey is een initiatief van Audrey van den Heuvel. Wij zijn een energetische praktijk voor massage, klankbehandelingen en coaching voor particulieren en clienten wonende in een zorginstelling.

Gevestigd aan Boenerstraat 3 5913 VD Venlo

Bedrijfsnaam: Holistisch praktijk Audrey

kvk nummer: 68560788

BTW id: NL001848283B56

 

Intellectuele eigendommen.

 

Wij hebben de intelectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al onze (gratis) producten en diensten.Dit houd in dat het niet is toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en inhoud geheel/gedeeltelijk te gebruiken voor je eigen online platform, social media en andere online kanalen.

 

Privacybeleid.

 

Holistisch praktijk Audrey, Audrey van den Heuvel, respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website https//www.holistisch-praktijk-Audrey.nl van onze (potentiele) klanten. Er wordt dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om gegaan.Deze gegevens worden niet verkocht, verhandelt of gedeeld met partijen die niet met onze behandelingen te maken hebben.

Hierbij houdt Holistisch praktijk Audrey zich aan de eisen die de Algemene Verordering Gegevensbescherming(AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je onze website bezoekt en wanneer je een beroep doet op onze producten en diensten.

 

Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens en medische gegevens rechtmatig verwwerkt worden, deze gegevens goed beveiligd worden en deze alleen onder voorwaarden worden gedeeld met derden. deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen.Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens zouden verwerken.

 

Beveiligde verbinding.

 

Alle gegevens die je met ons deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.

 

Gegevensverzameling.

 

Wanneer jij een afspraak maakt voor een cursus, energetische massage, klankbehandeling of coaching zal aan jou gevraagd worden gegevens in te vullen.Er zullen enkele gegevens worden verwerkt, die je zelf aan ons verstrekt.Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor-en achternaam

- Adres

-Woonplaats

-E-mailadres

- telefoonnummer

- Beroep

-Geboorte datum

- Bijzondere en/of medische gegevens die noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van uw behandeling.Mochten er gedurende de behandeling wijzigingen optreden in uw medische situatie dan dient u dit te melden.

- Andere therapien

 

Bewaartermijn.

 

Ik bewaar uw gegevens tot 7 jaar na het laatste contact, of zolang wettelijk verplicht is, daarna worden deze vernietigd.

 

Beroepsgeheim

 

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht.Ik ga zorgvuldig om met uw privegegevens en deel niets met derden

 

Minderjarigen.

 

Indien de client minderjarig is( jonger dan 16) heeft deze toestemming nodig van zijn ouders/voogd om een behandeling te genieten.Er dienen toestemmingsformulieren te worden ingevuld door de voogd of beide ouders, mits beide ouders in leven zijn.

 

Welke organisatorische en technische maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

 

Ik werk met een papieren dossier, de papieren worden in een afgesloten kast bewaard.

Hoe ga ik om met data lekken of het onverhoopt kwijt raken van uw gegevens?

Binnen 72 uur na het datalek maak ik hier een melding van bij de Autoriteit persoonsgegevens.Wanneer nodig meldt ik het datalek bij de betrokkenen.